0
dự án Safira Khang Điền được giới chuyên gia Nhận định khá thích hợp Đối với Các cặp đôi trẻ hoặc Các cả nhà có thu nhập tại cái trung và hiện đang làm việc tại những khu gần kề như quận 1, quận 2, quận 9, Thủ

Comments