Aqua City Phoenix South VNREP

https://phucnguyenjttb96.shutterfly.com/76

Hầu hết Các Sản phẩm của Phoenix South đều được kết cấu theo lối tiên tiến, mảng non hiện hữu, môi trường biệt lập, sử dụng các cửa kính Giúp chào rộng cái nhìn, đón nắng, gió tự thế vô phía trong chung cư của