Florida Phan Thiết ledinhphong

https://hieugalaxymqze79.godaddysites.com/f/khi-chuy%C3%AAn-gia-b%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1-v%E1%BB%81-florida-novaworld-phan-th

dự án Florida Novaworld Phan Thiết cùng lợi thế nằm trong số dự án Novaworld Phan Thiết thì công ty này cũng được thừa hưởng về hạng mục dự án giao thông trọng điểm là cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết cùng nhiều hệ